Ochrana osobních údajů

 

I. Obsah a účel dokumentu

1. V tomto dokumentu jsou obsaženy informace týkající se ochrany osobních údajů poskytnutých návštěvníky webových stránek www.upari.cz , zájemci o mé online produkty (e-booky, Hravá čísla), mými klienty a zájemci o spolupráci a slevu na kosmetiku, o mé služby (analýzu pleti, poradenství-konzultaci v péči o pokožku, analýzu přístrojem SAM, barevnou typologii, líčení, kurzy-webináře-školení, zjištění stavu a typu pleti, přehled doporučených použitých produktů, zodpovězení Vašich dotazů a komunikace s Vámi (i v budoucnosti).

2. Účelem tohoto dokumentu je seznámit Vás (subjekty údajů) s Vašimi právy a poskytnout srozumitelné informace o tom, jak bude s osobními údaji nakládáno.

3. Vážím si Vaší důvěry, se kterou mi své osobní údaje poskytujete, a proto osobní údaje zpracovávám podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, i Nařízení (EU) 2016/679, tj. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, které vstupuje v účinnost 25.5.2018 a je všeobecně známé pod zkratkou GDPR (General Data Protect Regulation).

4. Obsah, který na Vás v tomto dokumentu čeká:

 • I. Obsah a účel dokumentu
 • II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat? 
 • III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám? 
 • IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje? 
 • V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám 
 • VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů
 • VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

 

II. Správce osobních údajů – kdo jsem a jak mě můžete kontaktovat?

Petra Vernerová, IČ: 75517523, se sídlem Hackerova 793/5, 181 00 Praha 8 (dále jen „Správce„), jsem evidovaná na ÚOOÚ (Úřad pro Ochranu Osobních Údajů) pod registračním číslem 00074642, jsem evidovaná na finančním úřadu Územního pracoviště Praha 8, kontaktní e-mail: info@upari.cz , kontaktní telefon: +420 728 226 626, moje webové stránky: www.upari.cz .

III. Jaké osobní údaje zpracovávám a jak je získávám?

Zpracovávám především údaje, které mi sami poskytnete. Týká se to údajů, které mi předáte při osobní schůzce, po telefonu, mailem, na webovém rozhraní www.upari.cz (při objednávce produktů) nebo podobnou cestou (SMS zprávy, zprávy přes Facebook messenger, Skype a další komunikační aplikace). Jedná se i o údaje, které vyplníte do formuláře na webových stránkách. Pokud spolu uzavřeme spolupráci, zpracovávám i údaje poskytnuté v průběhu spolupráce.

Pro podporu spolupráce slouží tzv. on-line kancelář. To je databáze na webových stránkách společnosti, u které jsme evidováni (k získání doživotní slevy na kosmetiku a možnosti spolupráce). Na stránky je přístup zabezpečený přístupovými údaji a heslem a jsou zde základní identifikační údaje a údaje o činnosti jednotlivých spolupracovníků. Pro mě jsou přístupné údaje lidí mnou zaevidovaných a údaje o jejich zapsané struktuře.

Pokud pro zpracování některých osobních údajů pro konkrétní účely zpracování musím mít Váš souhlas, pak takové údaje k danému účelu zpracovávám jen s Vaším souhlasem.

Údaje mi poskytujete zásadně dobrovolně, ovšem bez jejich poskytnutí v zásadě (v případě spolupráce) nemohu provést evidenci. Stejně tak i bez zadání e-mailu posílat informace o novinkách apod.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie „běžných osobních údajů“ anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

A. Běžné osobní údaje, které zpracovávám:

Jméno, příjmení, adresa, datum narození, věk, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, Google Analytics, Vaše osobní číslo (identifikační číslo přidělené při zápisu k získání slevy na kosmetiku, případnou spolupráci), informace o Vašich obchodních výsledcích (bodech), pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky, informace o objednaném zboží a službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytla, profilová fotografie, fotografie z našich živých setkání/vzdělávacích akcí, kterých jste se zúčastnili, videozáznamy z těchto akcí.

B. Zvláštní kategorie osobních údajů („citlivé“ osobní údaje), které zpracovávám:

Údaje o aktuálním zdravotním stavu, stav a typ pleti, v některých případech i anamnéza sloužící k přesnému a vhodnému doporučení následné péče o pleť-tělo (tj. minulé údaje o zdravotním stavu, prodělaných nemocech apod.), užívané doplňky stravy.

IV. K jakým účelům osobní údaje zpracovávám, po jakou dobu a co mě k tomu opravňuje?

A. Zpracování osobních údajů za účelem uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností

Abych s Vámi mohla uzavřít smlouvu a dodat Vám Vámi objednané služby a vést i s tím související komunikaci s Vámi, zpracovávám tyto běžné osobní údaje: Jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefonní číslo, e-mail, IP adresu, cookies, Google Analytics, informace o objednaných službách, informace o tom, jaké služby jsem Vám poskytla.

Právním titulem (oprávněním) pro zpracovávání těchto údajů je přímo uzavření smlouvy a plnění smluvních povinností ze smlouvy uzavřené mezi námi. Takovou povinností může být zaslání konkrétních pokynů před konáním schůzky-semináře apod. Přitom nemusí jít vyloženě o smlouvu uzavřenou v klasické tištěné podobě, vlastnoručně podepsanou. Může jít např. i o smlouvu uzavřenou ústně, po telefonu nebo vyplněním a odesláním objednávkového formuláře na webových stránkách a naším potvrzením takové objednávky.

Ke stejnému účelu zpracovávám i tyto zvláštní kategorie osobních údajů: údaje o zdravotním stavu, které sami sdílí účastníci v on-line programu (členské sekci), podpůrné Facebook skupině nebo na živé akci. Tyto údaje zpracovávám jen v rámci poskytování služeb – k zodpovězení dotazů nebo poskytnutí dalších vysvětlení. Právním titulem zde je zjevné zveřejnění samotným subjektem údajů. V případě individuálních konzultací jsou pro naplnění účelu konzultací tyto údaje zpracovávány se souhlasem subjektu údajů. Pokud mi zdravotní údaje pošlete e-mailem nebo jiným komunikačním prostředkem a přejete si zodpovězení svého dotazu/konzultaci, potřebuji od Vás souhlas k takovému zpracování.

K tomuto účelu osobní údaje zpracovávám po dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu, jak se dočtete v následujících částech tohoto dokumentu.

B. Zpracování osobních údajů pro účely oprávněných zájmů mých nebo třetí osoby

Oprávněný zájem může pokrývat celou řadu situací. Proto Vás informuji o oprávněných zájmech, pro které osobní údaje zpracovávám:

 • Při mém podnikání je základním oprávněným zájmem fungování struktury. Za tímto účelem jako oprávněný zájem deklaruji zpracování osobních údajů pro vzájemnou komunikaci, předávání informací o systému, zboží, službách, školení, efektivitu obchodních činností. Za tímto účelem zpracovávám tyto osobní údaje: jméno, příjmení, osobní číslo (identifikační číslo přidělené v rámci zápisu o slevu na kosmetiku, případnou spolupráci), e-mail, telefon, pozice ve struktuře, nárok na bonusy, dárky.
 • Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání mých práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo způsobené újmy. Pro tyto účely zpracovávám osobní údaje po dobu 5 let po ukončení smluvní spolupráce nebo našeho posledního kontaktu, pokud k uzavření smlouvy nedošlo. Tato lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků se zohledněním toho, že se o případném u soudu uplatněném nároku nemusíme dozvědět hned v okamžiku jeho uplatnění druhou stranou. Pro tyto účely jsou uchovávány údaje ze smluv a naší vzájemné komunikace.
 • Oprávněným zájmem je dále přímý marketing. Pro zasílání obchodních sdělení budu zpracovávat tyto osobní údaje svých klientů: jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon. Zasílání obchodních sdělení na Váš e-mail můžete vždy jednoduchým způsobem ukončit kliknutím na odkaz v e-mailu uvedený. Pokud bych pro zaslání nabídky nebo informací o novinkách používala klasickou tištěnou formu nebo telefonní hovor nebo některou z komunikačních aplikací typu Skype, messenger, i zde budu respektovat, pokud mi dáte vědět, že si další kontakt nepřejete.
 • Abych Vám mohla nabízet produkty a služby na míru a zasílat Vám jen takové nabídky a informace, které Vás nebudou zbytečně zahlcovat a budou pro Vás naopak přínosné, mám svoji databázi kontaktů a osobních údajů členěnou do více seznamů. Pokud si například přejete zasílání informací o mých novinkách, automaticky se Váš e-mailový kontakt zařadí do databáze „zasílání novinek“. Stejně tak, když mi pošlete objednávku z webu (vyplníte formulář), zařadí se Váš kontakt do seznamu typu „objednáno“ a v takovém okamžiku Vám systém i automaticky odešle objednaný elektronický produkt (např. ebook, článek, prezentaci…). Část tohoto automatizovaného zpracování tak slouží přímo pro splnění mých smluvních povinností, část je použita pro běžný marketing (tedy spadá do kategorie oprávněného zájmu). Pokud by toto „třídění“ údajů bylo prováděno ve velkém rozsahu, hodně „specializovaně“, pak už bych jej mohla provádět pouze na základě Vašeho souhlasu (a ten můžete pak kdykoli odvolat, jak je popsáno v další části tohoto dokumentu).

C. Zpracování osobních údajů pro účely získání slevy na kosmetiku, popř. spolupráci

Pro získání slevy na kosmetiku (případně i spolupráci se společností) je prvním krokem evidence do systému (struktury). Ta probíhá zadáním údajů na webovém rozhraní společnosti, jejíž produkty jsou v rámci společnosti nabízeny. Na základě Vašeho souhlasu (který mi udělíte buď výslovně, např. v mailu se zaslanými údaji nebo při předání údajů ústně nebo i jiným jednoznačným způsobem) zpracovávám k zajištění vyplnění formuláře tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresu, datum narození, e-mail, telefon.

D. Zpracování osobních údajů pro marketingové účely

Pokud nejste zatím mým klientem, budu Vám zasílat svoji nabídku služeb a produktů, informace o nových článcích a další podobná sdělení pouze v případě, že mi k tomu udělíte svůj souhlas (kliknutím na tlačítko u webového formuláře nebo na příslušný odkaz v e-mailu nebo osobně).

Jen s Vaším souhlasem zpracovávám (zveřejňuji za účelem prezentace mého podnikání, služeb a produktů) údaje napsané ve Vašich referencích (nebo údaje řečené, pokud má reference podobu videa), stejně jako fotografie a videa z pořádaných živých akcí.

Před tím, než mi Váš souhlas udělíte, Vás vždy budu informovat o tom, k jakým údajům a k jakému konkrétnímu účelu zpracování se bude souhlas vztahovat. Není-li výslovně u daného souhlasu uvedeno jinak, udělujete jej na 5 let.

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat. Pokud ovšem některé Vaše osobní údaje zpracovávám i na základě jiného právního titulu (viz pod předchozími písmeny článku IV.), budu pro tyto účely osobní údaje zpracovávat i po odvolání Vašeho souhlasu, protože k takovým konkrétním účelům souhlas nutný není.

V. Zpřístupnění osobních údajů jiným osobám

Se zajištěním některých našich smluvních nebo zákonných povinností mi pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a při odesílání fyzických produktů i přepravce. Se zpracovateli uzavírám smlouvy (v elektronické podobě), ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby Vaše údaje zůstaly v bezpečí. Aktuální seznam zpracovatelů poskytnu na vyžádání.

Osobní údaje budou zpřístupněny i příslušným správním orgánům, pokud nám takovou povinnost ukládá zákon (tj. zejména v případě provádění kontroly, při které je daný orgán oprávněn předložení osobních údajů vyžadovat).

Veškerý obsah (texty, články, fotodokumentace, loga, obrázky…) umístěný na webové stránce www.upari.cz , v jakékoli reklamní-marketingové formě, v tištěné podobě, je chráněn autorským právem a může být chráněn dalšími právy dalších osob. Obsah nesmíte měnit, kopírovat, rozmnožovat, šířit ani používat k jakémukoli účelu bez mého souhlasu či souhlasu držitele autorských práv. Zejména je zakázáno bezplatné či úplatné zpřístupňování fotografií a textů.

VI. Informace o dalších Vašich právech v oblasti ochrany osobních údajů

A. Právo na přístup k osobním údajům

Jde o právo na potvrzení, zda zpracovávám Vaše osobní údaje a pokud ano, pak na přístup k těmto údajům a informacím o jejich zpracování.

B. Právo na opravu osobních údajů

Jde o právo na to, abych bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se Vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení (ve kterém uvedete údaje úplné).

C. Právo na výmaz osobních údajů (právo „být zapomenut“)

V případech stanovených zákonem nebo GDPR máte právo požadovat, abych bez zbytečného odkladu vymazala Vaše osobní údaje (v GDPR jsou důvody uvedené v čl. 17, včetně uvedení výjimek, kdy se výmaz neprovede).

D. Právo na omezení zpracování

V případech stanovených v čl. 18 GDPR máte právo požadovat, abych omezila zpracování Vašich osobních údajů.

E. Právo na přenositelnost údajů

Za podmínek stanovených v čl. 20 GDPR máte právo získat své osobní údaje a předat je jinému správci. Je-li to technicky proveditelné, máte právo požadovat přímo předání jinému správci.

F. Právo vznést námitku

V případech, kdy osobní údaje zpracovávám pro účely oprávněných zájmů, máte právo vznést námitku proti takovému zpracování a pak nadále nebudu údaje zpracovávat, pokud můj oprávněný zájem nebude převažovat nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami. Pokud je oprávněným zájmem přímý marketing, pak má vznesení námitky vždy za následek ukončení dalšího zpracování pro účely přímého marketingu.

G. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se domníváte, že dochází k porušování Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu na ochranu osobních údajů. Bližší informace o úřadu i ochraně osobních údajů naleznete přímo na stránkách úřadu www.uoou.cz . Věřím tomu, že nebude potřeba a všechny případné stížnosti vyřeším k Vaší spokojenosti.

VII. Další důležité informace pro uplatnění Vašich práv

V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů u mě, můžete mě kontaktovat na e-mailu info@upari.cz . Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na moji adresu uvedenou v úvodní části tohoto dokumentu, můžete také přímo uplatnit Vaše práva, o kterých píši v článku VI. Jen si dovoluji upozornit, že pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, Vás mohu poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách https://www.upari.cz/ochrana-osobnich-udaju

Toto znění je účinné od 25.5.2018 (aktualizováno 3.12.2020 - změna adresy)